Namaszczenie Chorych

“Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim, namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5, 14-15).
Osoby starsze lub chore, które nie mogą wychodzić z domu, mogą przystępować do spowiedzi i przyjąć Komunię św. u siebie w domu. Należy w tym przypadku:
*      osobiście lub telefonicznie zgłosić do kancelarii lub zakrystii,
*      zadeklarować, czy ma to być wizyta jednorazowa czy stała (raz w miesiącu).

W przypadku konieczności:

*      należy zgłosić się do kancelarii lub księdza,
*      podać dokładne dane chorego (adres, wiek);
*      w przypadku osoby umierającej należy zaznaczyć, czy jest ona przytomna czy nie.Sakramentu namaszczenia chorych udziela się osobom chorym, udającym się na operację, będącym w podeszłym wieku, a także w ostatniej godzinie życia. Tak jak pozostałe sakramenty, tak i sakrament namaszczenia przeznaczony jest wyłącznie dla żyjących. Nie wolno wprowadzać kapłana w błąd i wzywać w celu udzielenia sakramentów osobie, która już zmarła.