Duszpasterze

Ksiądz Proboszcz:
Ks. dr Marek Krupa

Ksiądz Wikariusz:
Ks. mgr lic. Bogdan Mikołajczyk