Nabożeństwa

MSZE ŚWIĘTE:

PORZĄDEK ZWYKŁY:
(CODZIENNIE)

7:00
ŚRODA I PIĄTEK
18:00
(17:00 – czas zimowy)

PORZĄDEK ŚWIĄTECZNY:

7:00; 9:00; 11:00; 16:00

CZAS WAKACYJNY:

(OD 01.07 DO 31.08)

7:30: 10:00; 16:00