Dziewczęca Służba Maryjna

Maryja jest pierwszym i zawsze aktualnym wzorem i ideałem życiowym dla dziewcząt. To Ona przybliża im i czyni bardziej przystępnym niedościgniony wzór Chrystusa. Poprzez duchową formację dziewczęta starają się upodabniać do Maryi i naśladować Jej postawę w domu, w szkole, w swoim środowisku.

We wspólnocie DSM dziewczęta pragną lepiej poznawać życie Maryi i od Niej uczyć się chętnego posłuszeństwa, życia w zgodzie z innymi, prawdziwej radości, wybierania tego, co trudne oraz przyjaźni z Jezusem.

Udział grupy DSM w liturgii to także noszenie symboli religijnych podczas procesji (rezurekcja wielkanocna, uroczystość i oktawa Bożego Ciała, odpust parafialny). W działalność DSM mogą włączyć się dziewczynki ze szkoły podstawowej, które pragną pogłębiać swoje życie religijne oraz więź z Matką Bożą.

Spotkania dla Dziewczęcej Służby Maryjnej odbywają się w każdą sobotę o godz. 9:45

Opiekun: Ks. dr Marek Krupa – Ksiądz Proboszcz

Diecezjalna strona DSM : http://www.dsm.diecezja.tarnow.pl