Misterium Męki Pańskiej – 02.04.2023 r.

W Niedzielę Palmową 02.04.2023 r. o godz. 18:00 odbyło się Plenerowe Misterium Męki Pańskiej „Tajemnice bolesnej drogi od cierpienia do zwycięstwa już na wieki”, które zostało zaprezentowane przez grupę 80 osób.

 Widzowie mieli okazję, dzięki zaprezentowanym inscenizacjom towarzyszyć Jezusowi od radosnego wjazdu do Jerozolimy przez pełne zadumy trwanie w wieczerniku, dalej modlitwę w Ogrójcu, sąd Kajfasza, sąd Piłata i Heroda, biczowanie i cierniem ukoronowanie, skazanie na śmierć i ukrzyżowanie, a całość zamknęła scena zmartwychwstania Jezusa.
W ten sposób widzowie zostali poprowadzić przez te ostatnie godziny z życia Pana Jezusa w kluczu tajemnic bolesnych Różańca świętego.

Św. Jan Paweł II, którego kolejną rocznicę śmierci tego dnia przeżywaliśmy pisał:

„Tajemnicom boleści Chrystusa Ewangelie nadają wielką wagę. Pobożność chrześcijańska zawsze, zwłaszcza w Wielkim Poście, przez odprawianie Drogi Krzyżowej rozpamiętywała poszczególne momenty męki, intuicyjnie wyczuwając, że tu jest punkt kulminacyjny objawienia miłości i że tu jest źródło naszego zbawienia. Różaniec wybiera pewne momenty męki, skłaniając modlącego się, by skupił na nich wejrzenie swego serca i przeżył je na nowo. Tajemnice bolesne prowadzą wierzącego do ponownego przeżywania śmierci Jezusa, stawania pod krzyżem obok Maryi, by wraz z Nią wnikać w ocean miłości Boga do człowieka i odczuć całą jej odradzającą moc.”

Misterium zostało przygotowane przy zaangażowaniu blisko 100 osób z naszej parafii.
Warto zaznaczyć, że w odegranie poszczególnych scen Misterium było zaangażowanych ponad 80 osób, które z pełnym zaangażowaniem i wczuciem odegrały rolę poszczególnych bohaterów, dzięki czemu widzowie mieli odczucie jakby znajdowali się w centrum tych biblijnych wydarzeń.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć tego wydarzenia:

Misterium Męki Pańskiej w Skrzydlnej – „Tajemnice bolesnej drogi od cierpienia do zwycięstwa już na wieki” (Fot. Studio Angel) – 02.04.2023 r.

Może Ci się również spodoba