Małżeństwo

Narzeczeni spotkania:
I rozmowa w piątek (z wyjątkiem I piątku i świąt): od 17.00 (w okresie zimowym od 16.00) lub środa oraz czwartek (według podanych wyżej godzin) po wcześniejszym uzgodnieniu.
II rozmowa: według ustalonego terminu na pierwszym spotkaniu.

Narzeczeni pragnący zawrzeć w Kościele katolickim sakrament małżeństwa powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu.
Potrzebne dokumenty:

1. dowody osobiste,
2. metryki chrztu do ślubu z parafii chrztu (ważne 6 miesięcy),
3. świadectwa bierzmowania (jeżeli nie ma adnotacji na metryce chrztu),
4. świadectwa ukończenia katechezy przedmałżeńskiej,
5. świadectwo zgonu współmałżonka (wdowcy).

6. zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach w innej parafii,
7. dane personalne świadków ślubu (imię, nazwisko, wiek oraz dokładny adres),
8. zaświadczenie z USC (ważne 3 miesiące) – niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy, lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Przed Mszą św., w czasie której zostanie zawarty sakrament małżeństwa, świadkowie dostarczają do zakrystii obrączki oraz kartki poświadczające o spowiedzi.

———————————————————————————————————————————————————

Narzeczeni mogą skorzystać z weekendowych nauk dla narzeczonych. Rekolekcje dla Narzeczonych w “Opoce” to program przygotowujący do przyjęcia sakramentu małżeństwa.

Dokładne informacje na stronie: http://www.centrumopoka.pl/a/65,Rekolekcje_dla_narzeczonych