Historia Parafii


Wybrane daty z historii parafii i kościoła autorstwa śp. Józefa Koniecznego wraz z uzupełnieniem historii obecnej

1296
Przypuszczalna data powstania parafii Skrzydlna.
1315
Dokument (oryginał?) erekcji parafii znajdujący się w Ku­rii Tarnowskiej.
1325
Dowód opłacania przez proboszcza skrzydlańskiego tzw. Świętopietrza.
1326
W dokumencie lokacji Dębna na Podhalu występuje proboszcz ze Skrzydlnej, jako parafii.
ok. 1473
O parafii w Skrzydlnej wspomina w swej Kronice Jan Długosz.
ok. 1519
Ufundowano do ołtarza głównego obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus i św. Stanisławem, biskupem oraz św. Mikołajem, dzieło Stanisław Samostrzelnika, Szkoła Krakowska, (został skradziony)
1567-1587
Powstaje nagrobek fundatora kościoła Prokopa Pieniążka
1596
Parafia Skrzydlna występuje w aktach Kurii Metropolitarnej w Krakowie z racji wizytacji.
1621
Konsekracja kościoła św. bpa Mikołaja.
1622
Informacja ks. Pabiskowicza o krypcie pod prezbiterium zapełnionej trumnami szlachty i kapłanów.
1707
Ufundowanie dzwonu do kościoła
1730
Informacja wizytacyjna Ks. Bp Michała Kunickiego o nowym, głównym i drewnianym ołtarzu barokowym.
1765
Ufundowanie kolejnego dzwonu do kościoła.
1780
Powstanie cmentarza „pod Górką”, przy drodze na Wolę Skrzydlańską.
1809
Powstanie obrazu św. Mikołaja, który był na zasuwie obrazu głównego ołtarza.
1820
Wolnostojąca dzwonnica zostaje usunięta a jednocześnie zostaje do nawy kościoła dobudowana wieża,
ok. 1850
Powstanie cmentarza na Ługowinie.
1869
Jodłownik i Kostrza, które należą do parafii w Skrzydlnej, po oddzieleniu się od niej, tworzą własne parafie.
1880
Dobudowano kaplicę boczną od północy, fundacji Józefa Cieślaka, wójta w Skrzydlnej.
XIX w.
Kasina oddziela się od Skrzydlnej i tworzy własną parafię. (inf. wł.)
ok. 1890
Ufundowano obraz św. Anny. 26 lipca był obchodzony w parafii odpust drugorzędny
1906
Ks. Gawroński ufundował figurę Matki Bożej Różańcowej oraz stacji Drogi Krzyżowej, (które sprowadzono z Francji – (inf. Wł.)
1917
Skonfiskowano dzwony z wieży kościoła na cele wojenne.
1925
Poszerzono chór i zakupiono nowe organy.
1937
Ufundowano dzwon do kościoła (odlany u. Szwabego w Białej). Dzwon pw. św. Mikołaja biskupa został ufundowany z okazji 40-lecia proboszczowania ks. Antoniego Gawrońskiego (inf. wł.)
1959
Remont wieży (inf. wł.)
1974
Budowa obecnej, murowanej plebani, powstają plany budowy nowego budynku kościoła, rozpoczyna się budowa nowego kościoła
1983
Budynek kościoła w stanie surowym (bez stropodachu)
1990
Poświęcenie dolnej kaplicy (w podziemiach kościoła) i rozpoczęcie sprawowania liturgii w nowej świątyni
2000
Konsekracja głównego ołtarza nowego kościoła, przez J.E. Ks. Biskupa Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej Wiktora Skworca
2013
rozpoczęcie renowacji zabytkowej świątyni pw. Św. Mikołaja i starania o przywrócenie jej dawnej świetności.
2013
rozpoczęcie generalnego remontu nowej świątyni podyktowanego dostosowaniem budynku do wymogów obecnych przepisów budowlanych
2017
nadanie tytułu nowego kościoła pw. Św. Anny, nowa aranżacja wystroju wnętrza świątyni
25.07.2021
konsekracja nowego kościoła pw. św. Anny przez J. E. Ks. Biskupa Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej Andrzeja Jeża