Historia Parafii

Wybrane daty z historii parafii i kościoła autorstwa śp. Józefa Koniecznego oraz z historii obecnej

1296 – Przypuszczalna data powstania parafii Skrzydlna.
1315 – Dokument (oryginał?) erekcji parafii znajdujący się w Ku­rii Tarnowskiej.
1325- Dowód opłacania przez proboszcza skrzydlańskiego tzw. Świętopietrza.
1326- W dokumencie lokacji Dębna na Podhalu występuje proboszcz ze Skrzydlnej, jako parafii.
ok.1473- O parafii w Skrzydlnej wspomina w swej Kronice Jan Długosz.
ok.1519-Ufundowano do ołtarza głównego obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus i św. Stanisławem, biskupem oraz św. Mikołajem, dzieło Stanisław Samostrzelnika, Szkoła Krakowska, (został skradziony)
1567-1587- Powstaje nagrobek fundatora kościoła Prokopa Pieniążka
1596 – Parafia Skrzydlna występuje w aktach Kurii Metropolitarnej w Krakowie z racji wizytacji.
1621- Konsekracja kościoła św. bpa Mikołaja.
1622- Informacja ks. Pabiskowicza o krypcie pod prezbiterium zapełnionej trumnami szlachty i kapłanów.
1707 – Ufundowanie dzwonu do kościoła
1730 – Informacja wizytacyjna Ks. Bp Michała Kunickiego o nowym, głównym i drewnianym ołtarzu barokowym.
1765 – Ufundowanie kolejnego dzwonu do kościoła.
1780 – Powstanie cmentarza „pod Górką”, przy drodze na Wolę Skrzydlańską.
1809 – Powstanie obrazu św. Mikołaja, który był na zasuwie obrazu głównego ołtarza.
1820 – Wolnostojąca dzwonnica zostaje usunięta a jednocześnie zostaje do nawy kościoła dobudowana wieża,
ok.1850- Powstanie cmentarza na Ługowinie.
1869 – Jodłownik i Kostrza, które należą do parafii w Skrzydlnej, po oddzieleniu się od niej, tworzą własne parafie.
1880 – Dobudowano kaplicę boczną od północy, fundacji Józefa Cieślaka, wójta w Skrzydlnej.
XIX w. – Kasina oddziela się od Skrzydlnej i tworzy własną parafię. (inf. wł.)
ok. 1890- Ufundowano obraz św. Anny. 26 lipca był obchodzony w parafii odpust drugorzędny
1906 – Ks. Gawroński ufundował figurę Matki Bożej Różańcowej oraz stacji Drogi Krzyżowej, (które sprowadzono z Francji – (inf. Wł.)
1917 – Skonfiskowano dzwony z wieży kościoła na cele wojenne.
1925 – Poszerzono chór i zakupiono nowe organy.
1937 – Ufundowano dzwon do kościoła (odlany u. Szwabego w Białej). Dzwon pw. św. Mikołaja biskupa został ufundowany z okazji 40-lecia proboszczowania ks. Antoniego Gawrońskiego (inf. wł.)
1959 – Remont wieży (inf. wł.)
1974 – Budowa obecnej, murowanej plebani, powstają plany budowy nowego budynku kościoła, rozpoczyna się budowa nowego kościoła
1983 – Budynek kościoła w stanie surowym (bez stropodachu)
1990 – Poświęcenie dolnej kaplicy (w podziemiach kościoła) i rozpoczęcie sprawowania liturgii w nowej świątyni
2000 – Konsekracja głównego ołtarza nowego kościoła, przez J.E. Ks. Biskupa Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej Wiktora Skworca
2013 – rozpoczęcie renowacji zabytkowej świątyni pw. Św. Mikołaja i starania o przywrócenie jej dawnej świetności.
2013 – rozpoczęcie generalnego remontu nowej świątyni podyktowanego dostosowaniem budynku do wymogów obecnych przepisów budowlanych
2017 – nadanie tytułu nowego kościoła pw. Św. Anny, nowa aranżacja wystroju wnętrza świątyni