Lektorzy

Lektor ustanowiony jest do czytania fragmentów z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Może również podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może wykonywać psalm między czytaniami i śpiew przed Ewangelią.
Diecezjalna strona LSO: http://www.lso.diecezja.tarnow.pl