Informacje po II spotkaniu diecezjalnego Zespołu Kryzysowego ds. Pomocy Uchodźcom z Ukrainy oraz osobom cywilnym w Ukrainie

 1. Prosimy, aby wszystkie parafie, które zgłosiły wicedziekanom swoją gotowość przyjęcia uchodźców do obiektów parafialnych, rozpoczęły przyjmowanie do nich uchodźców we współpracy z miejscowymi samorządami lub przez bezpośredni kontakt z instytucjami lub osobami, które pytają o możliwość zakwaterowania uchodźców. Caritas ani Diecezja nie będą kierować uchodźców do konkretnej parafii.
 2. 2. Osoby prywatne, które wyraziły gotowość przyjęcia uchodźców pod swój dach, powinny przyjmować ich nie czekając na ruch ze strony diecezji lub parafii. Warto, by w tym celu kontaktowały się ze swoją gminą lub miastem. Należy zaznaczyć, że zgodnie z informacjami płynącymi z Rządu, przygotowywane są ustawy zmierzające do finansowego wsparcia osób prywatnych przyjmujących uchodźców.
 3. Bardzo prosimy, aby księża proboszczowie po przyjęciu uchodźców u siebie lub po otrzymaniu takiej informacji od swoich parafian, rejestrowali liczbę uchodźców w swojej parafii na stronie internetowej diecezji tarnowskiej w zakładce „Kwestionariusz”. Liczba ta może i powinna być ciągle aktualizowana.

Bezpośredni link: https://kwestionariusz.diecezja.tarnow.pl/Page/EventPage/86

Hasło: Ukraina2022

 1. Wraz z Caritas Polska nasza diecezja przygotowuje się do przeprowadzenia akcji PACZKA DLA UKRAINY. Akcja ta będzie skierowana do rodzin, które pozostały w Ukrainie. Będzie polegała na przygotowaniu kilkudziesięciu tysięcy paczek (w naszej diecezji na pierwszy rzut planujemy 4 000 paczek po ok. 17 kg każda, co daje ok. 70 ton produktów), które zostaną zawiezione bezpośrednio do Ukrainy. Wszystkie paczki będą zawierały konkretne wskazane przez Organizatora artykuły przydatne dla całej rodziny w sytuacji wojny. Będą one pakowane do jednakowych kartonów tekturowych oznaczonych logo Caritas oraz będą zawierały krótki list-przesłanie do naszych Przyjaciół z Ukrainy. Wszystkie szczegóły akcji PACZKA DLA UKRAINY zostaną przekazane w najbliższym czasie parafiom, które poprzez swoje Zespoły Caritas będą zajmować się przeprowadzeniem tej akcji.
 2. Caritas diecezjalna, zgodnie z wytycznymi władz państwowych, nie organizuje transportów do Ukrainy. Zachęca się, aby parafie organizowały na razie zbiórki darów przede wszystkim dla tych osób, które już znajdują się w parafii. Należy wówczas bardzo konkretnie określić czego potrzebujemy i przyjmować tylko to, co zostanie wykorzystane w parafii. Oczywiście parafie powinny w tym względzie także współpracować z lokalnymi władzami.
 3. Zachęcajmy wszystkich, którzy przyjmują pod swój dach uchodźców, aby byli w stałym kontakcie z władzami samorządowymi, które na bieżąco otrzymują informacje na temat różnych form pomocy: rzeczowej, finansowej, medycznej, psychologicznej i każdej innej dla uchodźców. Władze państwowe ogłosiły już możliwość włączenia dzieci uchodźców do programu 500 Plus. Caritas – ze względów formalnych i prawnych – nigdy nie będzie udzielać pomocy finansowej (w gotówce) ani uchodźcom, ani osobom prywatnym, które ich przyjmują.
 4. Parafie, które już goszczą uchodźców będą mogły od 10 marca ubiegać się o wsparcie finansowe ze strony Caritas. Na stronie internetowej Caritas Diecezji Tarnowskiej będą wkrótce dostępne informacje dotyczące naszego wsparcia oraz formularze konieczne do złożenia wniosku.
 5. Wszelkich informacji odnośnie powyższych kwestii udzielają parafiom następujące osoby:
 6. dla parafii z Województwa Małopolskiego – ks. Marcin Krępa (tel. 604 905 953)
 7. dla parafii z Województwa Podkarpackiego – ks. Piotr Grzanka (tel. 608 452 942)
 8. w sprawach dotyczących pomocy wspólnotom na Ukrainie, którym posługują kapłani i osoby życia konsekrowanego z diecezji tarnowskiej – ks. Krzysztof Czermak (tel. 604 998 655)
 9. w sprawach akcji prowadzonych przez diecezjalną Caritas – ks. Zbigniew Pietruszka (tel. 885 910 113)

 1. Zbigniew Pietruszka

Przewodniczący Zespołu

Może Ci się również spodoba