„Nie lękajcie się!!!” – inscenizowany Apel Papieski – 10.10.2021 r.

W niedzielę wieczorem młodzież działająca w ramach Grupy Apostolskiej przedstawiła inscenizowany Apel Papieski, który miał przybliżyć uczestnikom wydarzenia przesłanie tegorocznego XXI Dnia Papieskiego, którego jako hasło zostały wybrane słowa św. Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”. Podczas tego niedzielnego wieczoru zostaliśmy zaproszeni, aby wyruszyć w drogę z biblijnymi postaciami celem pokonania różnego rodzaju lęku, który może pojawić się w sercu człowieka, a zarazem może stać się punktem szczególnego działania dla Pana Boga. Młodzi aktorzy wcielili się w postacie kolejnych bohaterów biblijnych począwszy od Hagar, Mojżesza, Jonasza i Estery poprzez Maryję i Józefa, a skończywszy na Piotrze Apostole. W inscenizacjach zostali zaprezentowani wymienieni bohaterowie i ich sposób poradzenia sobie z konkretnym rodzajem lęku, który przyszło im pokonać, a dzięki temu jeszcze bardziej zaufać Panu Bogu w swojej sytuacji życiowej. Każda z postaci w sposób symboliczny przekazała uczestnikom wydarzenia swój list zachęcający do zaufania Bogu w każdej okoliczności swojego życia. W całość przedstawienia zostały wplecione wiersze Karola Wojtyły oraz nauczanie św. Jana Pawła II, który jak przed laty tak i dzisiaj zachęca nas: „Nie lękajcie się!!! Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Uczestnicy wydarzenia mogli uświadomić sobie, że każdy z nas ma swoją osobistą drogę do Pana Boga, a na tej drodze mamy do pokonania różnego rodzaju lęki, które powinny wyzwolić w nas postawę zaufania Panu Bogu na wzór postaci biblijnych i św. Jana Pawła II.

Na zakończenie zostało przypomniane, że jak przed laty tak i dzisiaj Pan stoi na brzegu naszego życia razem ze św. Janem Pawłem II i zachęca nas „Nie lękajcie się!!!”. Bóg zaprasza nas do wyruszenia w niezwykłą drogę wiary, która pozwala odkryć, że Bóg jest dobry i oczekuje zaufania z naszej strony i nadal szuka ludzi gotowych pójść za Nim, jak zostało na zakończenie wspólnie odśpiewane w tak lubianej przez św. Jana Pawła II „Barce”.

Przedstawienie zostanie jeszcze wystawione w najbliższy piątek 15.10.2021 r. o godz. 19:30 dla młodzieży, ale także dla wszystkich zainteresowanych, których serdecznie zapraszamy do zgłębienia biblijnego i papieskiego przesłania tegorocznego XXI Dnia Papieskiego.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia:

Zob. Inscenizowany Apel Papieski – 10.10.2021 r.

Może Ci się również spodoba